Zmluva č. 130/I/2006/203/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:130/I/2006/203/2006
Dodávateľ:Softip a.s., Banská Bystrica
Predmet zmluvy - názov zmluvy:poskytnutie práv na používanie SW
Zmluvne dohodnutá čiastka:21 466,51
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:7 337,00
Celková dohodnutá čiastka:28 803,51
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5
Poznámka:Poskytnutie práva používať aktuálnu verziu aplikačného programového vybavenia SOFTIP PROFIT

Prílohy