Zmluva č. 120/I/2009/340/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:120/I/2009/340/2009
Dodávateľ:Union poisťovňa a.s., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Hromadná poistná zmluva
Zmluvne dohodnutá čiastka:197,30
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:197,30
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5
Poznámka:Predmetom poistenia sú liečebné náklady v zahraničí poistených osôb. Poistné je platené podľa počtu vydaných kariet. Uvedená cena je za 1Q/2010

Prílohy