Zmluva č. IURA/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:IURA/2009
Dodávateľ:IURA EDITION, spol. s r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na dodanie publikácie
Zmluvne dohodnutá čiastka:35 676,20
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:35 676,20
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Objednávateľ:Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Poznámka:Záručná doba je 24 mesiacov

Prílohy