Zmluva č. 277/2007-3100-3300/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:277/2007-3100-3300/2007
Dodávateľ:MVK agentúra, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:9 128,33
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 128,33
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky

Prílohy