Zmluva č. 2004-230

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2004-230
Dodávateľ:Autonovo, a. s., Banská Bystrica, Zvolenská cesta 40
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o predaji motorového vozidla
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:27 053,04
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Banskej Bystrici, ČSA 26, Banská Bystrica
Poznámka:Zmluva ukončená dodaním predmetu zmluvy

Prílohy