Zmluva č. 10412710

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:10412710
Dodávateľ:GAMO, a. s., Banská Bystrica, Kyjevské námestie 6
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:47 229,50
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Banskej Bystrici, ČSA 26, Banská Bystrica
Poznámka:Zmluva ukončená dodaním predmetu zmluvy

Prílohy