Zmluva č. 7/2011/D

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:7/2011/D
Dodávateľ:MUDr. Katarína Linderová, Nitra
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vykonávanie UPS
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Fakultná nemocnica Nitra
Poznámka:suma na zmluve : nedá sa určiť dopredu, suma spolu závisí od počtu vykonaných UPS v mesiaci, dohodnuté sumy sú:
a) ÚPS v pracovný deň /malá služba/ vo výške 2,99 € (90,-Sk) za hodinu
b) ÚPS počas pracovného voľna a dni sviatku /veľká služba/ odmenu vo výške 3,98 € (120,-Sk) za hodinu

Prílohy