Zmluva č. 5/2011/D

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:5/2011/D
Dodávateľ:Neuros, s.r.o., Nitra
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vykonávanie konziliárnej činnosti
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Fakultná nemocnica Nitra
Poznámka:suma na zmluve, súčet súm na dodatkoch: nedá sa určiť dopredu, celková suma je výsledkom počtu vykonaných konzílií pri dohodnutej jednotkovej cene:
0,017925 €/1 bod pre – Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
0,018256 €/1 bod pre – ostatné zdravotné poisťovne

Prílohy