Zmluva č. 1/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/2009
Dodávateľ:Havran - spoločnosť na záchranu zranených a osirelých voľne žijúcich zvierat
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Starostlivosť o zranené a osirelé živočíchy
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský úrad životného prostredia Trnava

Prílohy