Zmluva č. 6/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:6/2006
Dodávateľ:Ing. Jozef Končier, Piešťany, Krajinská 3
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zostavenie ROEP pre k.ú. Ducové
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 578,81
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 578,81
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2

Prílohy