Zmluva č. 5/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:5/2006
Dodávateľ:Ing. Jozef Končier, Piešťany, Krajinská 3
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zostavenie ROEP v katasttálnom území Banka
Zmluvne dohodnutá čiastka:10 878,68
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:10 878,68
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2

Prílohy