Zmluva č. 56/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:56/2008
Dodávateľ:GeodetS s.r.o., Modra, Bratislavská 42
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zostavenie ROEP pre k.ú. Modranka
Zmluvne dohodnutá čiastka:34 871,87
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:1 323,92
Celková dohodnutá čiastka:36 195,79
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:ÚGKK SR , Bratislava, Chlumeckého 2

Prílohy