Zmluva č. 4/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:4/2006
Dodávateľ:Geodézia Bratislava a.s., Bratislava, Pekná cesta 15
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zostavenie ROEP pre k.ú. Koplotovce
Zmluvne dohodnutá čiastka:13 941,45
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:13 941,45
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2

Prílohy