Zmluva č. 3/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3/2007
Dodávateľ:Ing.Mária Minarechová-Geodetická kancelária, Ducové, Ducové 166
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zostavenie ROEP pre k.ú. Ostrov
Zmluvne dohodnutá čiastka:11 157,62
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:11 157,62
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2

Prílohy