Zmluva č. 2/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2/2008
Dodávateľ:GEPRAL s.r.o.,, Hlohovec, Radlinského 1/475
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zostavenie ROEP pre k.ú. Kľačany
Zmluvne dohodnutá čiastka:19 748,98
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:19 748,98
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:ÚGKK SR , Bratislava, Chlumeckého 2

Prílohy