Zmluva č. 2/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2/2007
Dodávateľ:Ing.Mária Minarechová-Geodetická kancelária, Ducové, Ducové 166
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zostavenie ROEP pre k.ú. Malé Orvište
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 454,67
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 454,67
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2

Prílohy