Zmluva č. 20/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:20/2007
Dodávateľ:GeodetS s.r.o., Modra, Bratislavská 42
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zostavenie ROEP pre k.ú. Križovany n. Dudváhom
Zmluvne dohodnutá čiastka:21 755,29
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:21 755,29
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:ÚGKK SR , Bratislava, Chlumeckého 2

Prílohy