Zmluva č. 1/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/2007
Dodávateľ:Geodézia Bratislava a.s., Bratislava, Pekná cesta 15
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zostavenie ROEP pre k.ú. Kuklov
Zmluvne dohodnutá čiastka:74 188,41
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:74 188,41
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2

Prílohy