Zmluva č. 19/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:19/2007
Dodávateľ:Perigeum Group s.r.o., Bratislava, Galvaniho 12
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zostaveniw ROEP pre k.ú. Chropov
Zmluvne dohodnutá čiastka:39 832,71
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:39 832,71
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:ÚGKK SR , Bratislava, Chlumeckého 2

Prílohy