Zmluva č. 16/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:16/2006
Dodávateľ:Perigeum Group s.r.o., Bratislava, Galvaniho 12
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zostavenie ROEP pre k.ú. Dolná Krupá
Zmluvne dohodnutá čiastka:32 264,49
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:32 264,49
Celková dohodnutá čiastka:64 528,98
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2

Prílohy