Zmluva č. 15/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:15/2006
Dodávateľ:Perigeum Group s.r.o., Bratislava, Galvaniho 12
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zostavenie ROEP v k.ú. Dechtice
Zmluvne dohodnutá čiastka:25 891,26
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:25 891,26
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2

Prílohy