Zmluva č. 13/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:13/2006
Dodávateľ:Ing. Róbert Sadloň, Modra, Bratislavská 42
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zostavenie ROEP pre k.ú. Klčovany
Zmluvne dohodnutá čiastka:8 298,48
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:8 298,48
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2

Prílohy