Zmluva č. 12/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:12/2007
Dodávateľ:GEOMETRA s.r.o., Trenčín, Nám. Sv. Anny 21
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zostavenie ROEP v k.ú. Dvorníky
Zmluvne dohodnutá čiastka:41 824,34
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:41 824,34
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2

Prílohy