Zmluva č. 12/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:12/2006
Dodávateľ:GEOMA s.r.o., Skalica, Potočná 15
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zostavenie ROEP pre k.ú. Záhajné
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 319,39
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 319,39
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2

Prílohy