Zmluva č. 10/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:10/2006
Dodávateľ:GEOMA s.r.o., Skalica, Potočná 15
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zostavenie ROEP pre k.ú. Radimov
Zmluvne dohodnutá čiastka:21 576,05
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:21 576,05
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2

Prílohy