Zmluva č. 71/730/2010/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:71/730/2010/2010
Dodávateľ:C&C Tech, s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poskytovanie hostingu a podporných služieb pre webové stránky operačných programov v gescii MVRR SR
Zmluvne dohodnutá čiastka:8 932,14
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:8 932,14
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B

Prílohy