Zmluva č. sps-0110-000513/1992/Zb.-20081205-1333

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:sps-0110-000513/1992/Zb.-20081205-1333
Dodávateľ:Justičná akadémia
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o výpožičke - hnuteľný majetok v pojedn.miestnosti JA SR
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Špeciálny súd v Pezinku
Poznámka:

Prílohy