Zmluva č. sps-0110-000513/1992/Zb.-20081215-1139

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:sps-0110-000513/1992/Zb.-20081215-1139
Dodávateľ:IURA EDITION, spol.s r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo a poskytnutí užívacích práv ASPI
Zmluvne dohodnutá čiastka:1,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Špeciálny súd v Pezinku
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy