Zmluva č. sps-0110-000513/1992/Zb.-20081211-1317

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:sps-0110-000513/1992/Zb.-20081211-1317
Dodávateľ:Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní vôd
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Špeciálny súd v Pezinku
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy