Zmluva č. sps-0110-000513/1992/Zb.-20081203-1244

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:sps-0110-000513/1992/Zb.-20081203-1244
Dodávateľ:Igor Rybanský BOZPO AGENCY
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZPO
Zmluvne dohodnutá čiastka:132,78
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:132,78
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Špeciálny súd v Pezinku
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy