Zmluva č. oszv-0110-000513/1992/Zb.-20090309-0743

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:oszv-0110-000513/1992/Zb.-20090309-0743
Dodávateľ:Vaša stravovacia spoločnosť s r. o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Komisionárska zmluva
Zmluvne dohodnutá čiastka:2,32
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:13,29
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Zvolen
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy