Zmluva č. oszv-0110-000513/1992/Zb.-20090306-1355

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:oszv-0110-000513/1992/Zb.-20090306-1355
Dodávateľ:COMPRIS software,s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo a poskytnutí užívacích práv
Zmluvne dohodnutá čiastka:379,71
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Zvolen
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy