Zmluva č. oszv-0110-000513/1992/Zb.-20091130-0948

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:oszv-0110-000513/1992/Zb.-20091130-0948
Dodávateľ:SOFTIP a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí práv - APV HERKULES SOFTIP
Zmluvne dohodnutá čiastka:310,70
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:310,70
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Zvolen
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy