Zmluva č. oszv-0110-000513/1992/Zb.-20091130-0801

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:oszv-0110-000513/1992/Zb.-20091130-0801
Dodávateľ:SOFTIP, spol s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dodávke aplikačného programového vybavenia pre jedného užívateľa
Zmluvne dohodnutá čiastka:169,79
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:169,79
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Zvolen
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy