Zmluva č. oszv-0110-000513/1992/Zb.-20090911-0942

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:oszv-0110-000513/1992/Zb.-20090911-0942
Dodávateľ:Stredoslovenská energetika a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - Trhová 5
Zmluvne dohodnutá čiastka:232,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:232,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Zvolen
Poznámka:

Prílohy