Zmluva č. oszv-0110-000513/1992/Zb.-20090306-1141

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:oszv-0110-000513/1992/Zb.-20090306-1141
Dodávateľ:Q - BG, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:829,85
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Zvolen
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy