Zmluva č. oszh-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1207

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:oszh-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1207
Dodávateľ:Zuzana Minková - I.K.A
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. 01/2010/OS ZH
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Žiar nad Hronom
Poznámka:

Prílohy