Zmluva č. osvnt-0110-000513/1992/Zb.-20081203-1323

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:osvnt-0110-000513/1992/Zb.-20081203-1323
Dodávateľ:Jaroslav Kačmár - HasPO
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Zmluvne dohodnutá čiastka:517,83
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:517,83
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Vranov nad Topľou
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy