Zmluva č. 235/2007-3100-3220/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:235/2007-3100-3220/2007
Dodávateľ:Technická univerzita, KE
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo – vypracovanie projektu
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 987,45
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 987,45
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky

Prílohy