Zmluva č. osrv-0110-000513/1992/Zb.-20100809-0848

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:osrv-0110-000513/1992/Zb.-20100809-0848
Dodávateľ:Krajský súd v Banskej Bystrici
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Revúca
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy