Zmluva č. osrv-0110-000513/1992/Zb.-20100806-1024

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:osrv-0110-000513/1992/Zb.-20100806-1024
Dodávateľ:KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poistná zmluva
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Revúca
Poznámka:

Prílohy