Zmluvy za Okresný súd Revúca


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
osrv-0110-000513/1992/Zb.-20081218-1451 Okresný súd Rimavská Sobota Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu 0 0 Okresný súd Revúca 01.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osrv-0110-000513/1992/Zb.-20081229-1111 Data Centrum Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. D0631/2008 0 0 Okresný súd Revúca 20.03.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osrv-0110-000513/1992/Zb.-20081229-1217 IURA EDITION, spol.s r.o. Zmluva o dielo a poskytnutí užívacích práv č. 033/2008 0 0 Okresný súd Revúca 14.03.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osrv-0110-000513/1992/Zb.-20081229-1232 Slovenské univerzálne programy spol. s r.o Licenčná zmluva č. S836 018 545 0 0 Okresný súd Revúca 31.03.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osrv-0110-000513/1992/Zb.-20081229-1237 Krajský súd v Bratislave Základná zmluva o prevode správy súdnych pohľadávok 0 0 Okresný súd Revúca 09.04.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osrv-0110-000513/1992/Zb.-20081229-1251 FITTICH RATES spol. s r. o. Zmluva o kontrolnej činnosti a pozáručnom servise 0 0 Okresný súd Revúca 03.06.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osrv-0110-000513/1992/Zb.-20081229-1259 Základná organizácia odborového zväzu zamestnancov justície SR Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2008 0 0 Okresný súd Revúca 01.07.2008 31.12.2008
osrv-0110-000513/1992/Zb.-20081229-1313 GELBEX, Ladislav Czakó Zmluva o nájme nebytových priestorov 0 0 Okresný súd Revúca 01.07.2008 31.12.2008
osrv-0110-000513/1992/Zb.-20081229-1327 SOFTIP a.s. Dodatok č. 2 k Zmluve č. 4027777 0 0 Okresný súd Revúca 23.07.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osrv-0110-000513/1992/Zb.-20081218-1509 Slovak Telekom, a.s. Zmluva o pripojení 0 0 Okresný súd Revúca 25.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osrv-0110-000513/1992/Zb.-20081229-1338 Mesto Revúca Zmluva o refundácii 0 0 Okresný súd Revúca 01.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osrv-0110-000513/1992/Zb.-20081229-1354 PYROBOSS s.r.o. Zmluva č. 07/07/2008/PZS 0 0 Okresný súd Revúca 01.08.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osrv-0110-000513/1992/Zb.-20081229-1358 Okresný súd Banská Bystrica Zmluva o prevode správy majetku štátu 0 0 Okresný súd Revúca 01.10.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osrv-0110-000513/1992/Zb.-20081229-1436 SOFTIP a.s. Dodatok č. 3 k Zmluve č. 4027777 0 0 Okresný súd Revúca 27.10.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osrv-0110-000513/1992/Zb.-20100805-1019 Ústav na výkon väzby v Banskej Bystrici Dodatok č. 3 k Zmluve č. 9/2008 zo dňa 02.05.2008 0 0 Okresný súd Revúca 01.02.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
osrv-0110-000513/1992/Zb.-20100805-1028 PYROBOSS s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve č. 07/07/2008/PZS zo dňa 31.07.2008 0 0 Okresný súd Revúca 01.01.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
osrv-0110-000513/1992/Zb.-20081229-0944 T -Mobile Slovensko, a.s. Hromadná zmluva o pripojení 0 0 Okresný súd Revúca 30.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osrv-0110-000513/1992/Zb.-20100806-0831 Bytové hospodárstvo, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 0 0 Okresný súd Revúca 01.01.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osrv-0110-000513/1992/Zb.-20100806-0847 Základná organizácia odborového zväzu zamestnancov justície SR Kolektívna zmluva na rok 2009 0 0 Okresný súd Revúca 01.01.2009 31.12.2009
osrv-0110-000513/1992/Zb.-20100806-0901 Slovak Telecom Zmluva o pripojení 0 0 Okresný súd Revúca 30.01.2009 Zmluva na dobu neurčitú.