Zmluvy za Okresný súd Revúca


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
osrv-0110-000513/1992/Zb.-20081229-1207 Zdenko Sekereš - Sloving projekt Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 04/2007 612 0 Okresný súd Revúca 14.03.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osrv-0110-000513/1992/Zb.-20081229-1036 Zdenko Sekereš - Sloving projekt Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 04/2007 0 0 Okresný súd Revúca 15.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osrv-0110-000513/1992/Zb.-20081229-1259 Základná organizácia odborového zväzu zamestnancov justície SR Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2008 0 0 Okresný súd Revúca 01.07.2008 31.12.2008
osrv-0110-000513/1992/Zb.-20100806-0847 Základná organizácia odborového zväzu zamestnancov justície SR Kolektívna zmluva na rok 2009 0 0 Okresný súd Revúca 01.01.2009 31.12.2009
osrv-0110-000513/1992/Zb.-20081229-0953 Základná organizácia odborového zväzu zamestnancov justície SR Kolektívna zmluva na rok 2008 0 0 Okresný súd Revúca 01.02.2008 31.12.2008
osrv-0110-000513/1992/Zb.-20100809-1537 Východoslovenská energetika a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny 0 0 Okresný súd Revúca 18.12.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osrv-0110-000513/1992/Zb.-20100809-1531 Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy 0 0 Okresný súd Revúca 18.12.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osrv-0110-000513/1992/Zb.-20100805-1019 Ústav na výkon väzby v Banskej Bystrici Dodatok č. 3 k Zmluve č. 9/2008 zo dňa 02.05.2008 0 0 Okresný súd Revúca 01.02.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
osrv-0110-000513/1992/Zb.-20081229-1320 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. ÚVTOS - 5-7/34-2008 23 0 Okresný súd Revúca 07.05.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osrv-0110-000513/1992/Zb.-20081229-1403 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. ÚVTOS - 5-7/34-2008 143 0 Okresný súd Revúca 20.10.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osrv-0110-000513/1992/Zb.-20081229-1053 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce Kúpna zmluva 21 0 Okresný súd Revúca 22.02.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osrv-0110-000513/1992/Zb.-20081229-1101 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce Zmluva o dodávke prác č. ÚVTOS-11/2008-VH/7/BA 0 0 Okresný súd Revúca 05.03.2008 31.12.2008
osrv-0110-000513/1992/Zb.-20081229-0944 T -Mobile Slovensko, a.s. Hromadná zmluva o pripojení 0 0 Okresný súd Revúca 30.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osrv-0110-000513/1992/Zb.-20081229-1327 SOFTIP a.s. Dodatok č. 2 k Zmluve č. 4027777 0 0 Okresný súd Revúca 23.07.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osrv-0110-000513/1992/Zb.-20081229-1436 SOFTIP a.s. Dodatok č. 3 k Zmluve č. 4027777 0 0 Okresný súd Revúca 27.10.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osrv-0110-000513/1992/Zb.-20100806-1014 SOFTIP a.s. Dodatok č. 4 k Zmluve č. 4027777 0 0 Okresný súd Revúca 16.02.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osrv-0110-000513/1992/Zb.-20100907-0733 SOFTIP a.s. Licenčná zmluva č. 4027777 0 0 Okresný súd Revúca 12.12.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
osrv-0110-000513/1992/Zb.-20081229-1232 Slovenské univerzálne programy spol. s r.o Licenčná zmluva č. S836 018 545 0 0 Okresný súd Revúca 31.03.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osrv-0110-000513/1992/Zb.-20081218-1509 Slovak Telekom, a.s. Zmluva o pripojení 0 0 Okresný súd Revúca 25.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osrv-0110-000513/1992/Zb.-20100806-0901 Slovak Telecom Zmluva o pripojení 0 0 Okresný súd Revúca 30.01.2009 Zmluva na dobu neurčitú.