Zmluva č. ospt-0110-000513/1992/Zb.-20090324-1432

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ospt-0110-000513/1992/Zb.-20090324-1432
Dodávateľ:Vaša stravovacia spoločnosť s r. o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Partizánske
Poznámka:

Prílohy