Zmluva č. ospt-0110-00040/1964/Zb.-20090305-1131

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ospt-0110-00040/1964/Zb.-20090305-1131
Dodávateľ:Okresný súd Partizánske
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Spojená škola Námestie SNP 5, Partizánske s organizačnými zložkami
Poznámka:

Prílohy