Zmluva č. ospt-0110-00040/1964/Zb.-20090305-0957

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ospt-0110-00040/1964/Zb.-20090305-0957
Dodávateľ:Data Centrum
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
Zmluvne dohodnutá čiastka:1,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Partizánske
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy