Zmluva č. ospt-0110-000513/1992/Zb.-20090218-1303

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ospt-0110-000513/1992/Zb.-20090218-1303
Dodávateľ:DMT Technika, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní čistiacich a upratovacích služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:1,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Partizánske
Poznámka:

Prílohy