Zmluva č. 220/510/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:220/510/2010
Dodávateľ:doc. Ing. Juraj Olbřimek, PhD.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rozborová štúdia na vypracovanie NA k EN 1995-1-2 Eurokód 5: Všeobecné pravidlá- Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 666,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 666,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 666,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:MVRR SR

Prílohy