Zmluva č. 6/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:6/2006
Dodávateľ:Geodézia Žilina a.s., Žilina
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo ROEP Veľké Bošany
Zmluvne dohodnutá čiastka:12 861,45
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:12 861,45
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trenčíne, Trenčín, M. R. Štefánika

Prílohy