Zmluva č. 5/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:5/2008
Dodávateľ:Agroprojekt s.r.o. , Žilina
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo ROEP Jánova Ves
Zmluvne dohodnutá čiastka:8 816,57
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:8 816,57
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:ÚGKK Bratislava, BRATISLAVA, Chlumeckého

Prílohy